Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

municipalni rozpocet

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Municipální rozpočet vybrané obce
 (Daniel Šisler)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sjbpry// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Municipální rozpočty
 (Michal Herš)

2015, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//peqkiq// | Veřejná správa (regionální) / | Theses on a related topic

Rozpočet městských částí
 (Josef Veselý)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmg1x/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Municipální rozpočet a vazby místních poplatků na něj - aplikace na městský obvod statutárního města
 (Eva ZELENKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1846 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Obec a její rozpočet
 (Martin KLÍMA)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sqeddq// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Komparace vybraných metod sestavení rozpočtu na municipální úrovni
 (Monika Matuchová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e9v81e// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Vliv politických cyklů na veřejné rozpočty na municipální úrovni
 (Martina Rosíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//24z4my// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Víceleté rozpočtování na municipální úrovni
 (Pavla Bartůšková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6bp9/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza municipálního rozpočtu dvou vybraných měst
 (Petr Czilling)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113795 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza municipálního rozpočtu
 (Monika DANDELOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ogwqo7// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)