Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyzkumne setreni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření
 (Lucie ŠŮSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e33wvg// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Percepce mentálního postižení středoškoláky na Blanensku - projekt výzkumného šetření
 (Alena Šmeralová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13207/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Postavení lidové písně ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol (na podkladě výzkumného šetření)
 (Michaela Kalinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/njj2h/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumného kvalitativního šetření komunikace mezi sociálními pracovníky a cizinci
 (Natálie Rotterová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/p6fa3/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Pachatelé a oběti přestupků vykazujících znaky domácího násilí - výzkumné šetření v holešovském regionu
 (Michaela Miklíková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//t7qnti// | Pedagogika / Pedagogika - správní činnost | Práce na příbuzné téma

Výzkumné šetření zájmové činnosti středoškolské mládeže na příkladu města Třebíč
 (Jiří Kazda)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//dc03eh// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

Středisko výchovné péče, intervence ve prospěch dítěte (Výzkumné šetření)
 (Stanislav GÁBA)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ewrd9l// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumu kvalitativního šetření temporality bezdomovců
 (Denisa Kreuzziegerová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13333/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální šetření pro účely zákona o sociálních službách
 (Věra Břízová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB223 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Metodika pro pedagogické šetření traumatizovaných dětí v mladším školním věku pomocí dětské kresby
 (Kateřina Šálková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ducj87// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)