Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

self-ignition

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv koncentrace kyslíku na průběh samovznícení dřevní štěpky
 (Jan Řezníček)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135994 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Bezpečné skladování vybraného biologického produktu z hlediska samovznícení
 (Adéla Kunstová)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136007 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Verifikace stanovení teplot samovznícení pevného paliva
 (Michal Augustín)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135902 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Vliv stárnutí oleje na jeho sklon k samovznícení
 (Radka Kopřivová)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114208 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání sklonu k samovznícení stanoveného Mackey testem u původních apoužitých motorových a rostlinných olejů
 (Viktor Moj)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69591 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou
 (Petr Mikulčák)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79297 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování
 (Michaela Perďochová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79339 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma