Theses on the same topic (having an identical keyword):

Metabolismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Optical temperature measurement, the dependence of the effect of emissivity and measurement methods
 (Jan SMOLKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m7wkzm// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
 (Christian Hitz)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79046 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
 (Šimon Řeřucha)

2012, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neec4/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace
 (Eva Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwpid/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace
 (Eva Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwpid/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace
 (Eva Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwpid/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Porovnání klidového metabolismu u sportující a nesportující populace
 (Eva Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwpid/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Měření povrchové energie pevných látek a kapalin
 (Jiří Bilík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgwae/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů
 (Martina KOŘENKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uuol9n// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Studium volné povrchové energie plazmaticky opracovaných povrchů materiálů
 (Jiří Bilík)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl7xr/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)