Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni exkluze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Informační exkluze seniorů v České republice po roce 1989
 (Petra Dudová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otb05/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Na hraně digitální propasti: sociálně vyloučená riziková mládež v informační společnosti
 (Vladislava Vondrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1fks/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
 (Adéla RECMANOVÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vthefx// | Sociálni politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Digital Divide v informační společnosti
 (Tomáš Punar)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3i9x/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení
 (Magdaléna Švancarová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvuh0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v informační společnosti
 (Vladislava Vondrová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1ged/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic