Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konvice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Konstrukce vstřikovací formy pro kryt konvice
 (Daniel Dokoupil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pdetzj// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice
 (Martin Sklář)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7d7t9n// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Práce na příbuzné téma

Set kuchyňských spotřebičů - varná konvice, toustovač, odšťavňovač, mixer
 (Petra MÜLLEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ycvre7// | Design / Design, specializace Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Experimentální určení poměrných hodnot součinitele přestupu tepla varných konvic.
 (Jan Podžorný)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78593 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Proměny vybraných světských rytířských řádů v 14. a 15. století
 (Karel Skoumal)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xe6x3/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Práce na příbuzné téma

Posouzení doúpravy pitné vody v domácnosti pomocí komerčně dostupných filtračních náplní
 (Martina Ujházy)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119989 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Keramická nádoba
 (Alena BLAŽKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//45cffd// | Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

set kuchyňských elektrospotřebičů
 (Marie KRAJNÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zhzztp// | Design / Design, specializace Průmyslový design | Práce na příbuzné téma