Theses 

Corporate Social Responsibility in a concrete firm – Bc. Chunyi Zhao

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Bc. Chunyi Zhao

Bachelor's thesis

Corporate Social Responsibility in a concrete firm

Corporate Social Responsibility in a concrete firm

Abstract: Ve dnech s vysokou konkurenceschopností je plnění společenské odpovědnosti důležitou strategií pro získání konkurenční výhody pro podniky. Má lepší společenská odpovědnost konkurenční výhodu. Tato práce analyzuje společenskou odpovědnost a výkonnost HUAWEI za účelem lepšího porozumění stavu podniku Huawei v různých fázích jeho vývoje. Tato práce bude detailně analyzovat podnik Huawei z hlediska konstrukce značky, ekonomického aspektu, právního aspektu, sociálního aspektu a dalších aspektů. Dále bude práce zkoumat problémy podniku a nabídnout odpovídající řešení.

Abstract: In the highly competitive times of today, the fulfilment of social responsibility is an important strategy for enterprises to gain competitive advantage. Does better-social responsibility bring competitive advantage. This Thesis analyzes the social responsibility and performance of HUAWEI in order to better understand the status of Huawei enterprise in different stages of its development. This Thesis will analyse the Huawei enterprise in detail from the point of brand construction, the economic aspect, the legal aspect, social aspect and other aspects as well. Further on the Thesis will investigate the problems of the enterprise and offer corresponding solutions.

Keywords: Corporate social responsibility, environmental, economy, employees, customers Sociální odpovědnost podniků, životní prostředí, ekonomika, zaměstnanci, zákazníci

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Patricia Jakešová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 08:44, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz