Theses 

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů – Bc. Nela Štěpánková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Nela Štěpánková

Master's thesis

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů

Crime Prevention Assistant in system of prevention social pathologies events

Abstract: Téma diplomové práce je zaměřeno na aktuální problematiku, a to na význam pozice asistenta prevence kriminality. Práce bude teoreticko-praktická. V teoretické části práce bude popsán systém jednotlivých aktérů v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem na asistenta prevence kriminality a realizováno zhodnocení projektu Asistent prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V praktické části bude využito kvalitativních metod - hloubkových rozhovorů a kazuistik.

Abstract: This diploma thesis deals with actual issue of the meaning of the an assistant of criminal prevention. The phesis consist of a theoretical ani practical part. In the theoretical part there a description of the individual actors in the field of the prevention of social pathology phenomene phenomena with a focus an assistant of criminal prevention, and an evolution of the Assistant of Prevention Project of the Ministry of the Interior of the Czech republic. In the practical part of the thesis the qualitative methods - in - depth interviews and case studies - will be used.

Keywords: prevence, asistent prevence kriminality, sociálně patologické jevy

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34696 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štěpánková, Nela. Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 04:36, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz