Theses 

Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize. – Radim SABELLA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Radim SABELLA

Bachelor's thesis

Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.

Economic crisis as a social and administrative problem. Comparative analysis of aspects of the Great Depresion and current crisis.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problémy nezaměstnaných v meziválečném Československu a současné České republice, opatřeními prováděnými jednotlivými vládami na podporu nezaměstnaných, ale také průmyslu v obdobích hospodářské krize. Práce měla prostřednictvím srovnávací analýzy porovnat sociální situaci obyvatel v obou sledovaných obdobích.

Abstract: Bachelor's thesis deals with the problems of the unemployed in the interwar Czechoslovakia and in the current Czech Republic, the measures implemented by Governments in support of the unemployed, but also industry in times of economic crisis. The thesis should have compared through comparative analysis the social situation of the population in the two reference periods.

Keywords: Nezaměstnanost, opatření, analýza, hospodářství, státní pomoc, ekonomická krize, životní úroveň.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
  • Identifier: 113242

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SABELLA, Radim. Ekonomická krize jako sociální a správní problém. Srovnávací analýza aspektů Velké hospodářské krize a současné krize.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 14:40, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz