Theses 

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl – Michaela Kejvalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Michaela Kejvalová

Bachelor's thesis

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl

Socio-cultural issue of children's meals in response to a healthy lifestyle

Abstract: Hlavním cílem této práce je provést rozbor životního stylu dětí, zjistit jakým způsobem se stravují a jaké faktory dětské stravování ovlivňují. Práce je systematicky členěna do tří částí. V první části jsou charakterizované základní pojmy spjaté s tématem bakalářské práce, jakou jsou faktory ovlivňující dětské stravování, zdravý životní styl, zdravá strava. Tato část práce také poskytuje základní informace o složení stravy, představuje doporučené denní dávky jednotlivých živin a charakterizuje odlišnosti a specifika dětské stravy. Druhá část je věnovaná popisu, analýze a rozboru stravovacích návyků a životního stylu dětí ve věku 3 – 18 let. Vlivy prostředí jsou doloženy na vývojových grafech vybraných dětí. Třetí část obsahuje návrhy a doporučení na úpravu stravovacích návyků a životního stylu dětí.

Abstract: The main goal of my Bachelor’s dissertation is to analyse children’s´ lifestyle with a main focus on their diet along with an ambition to detect which factors affect their food choice. The content is systematically divided into three connected parts. The first part offers a characterisation of the terms connected with the topic of this dissertation such as the factors influencing children´s eating habits, a healthy lifestyle and a healthy diet. Moreover, the part provides basic information about key nutrients, daily recommended intake of nutrients and it characterizes the differences and specifics of the child's diet. The second part is devoted to the analysis of eating habits and lifestyle of children at age from 3 to 18. Impact of surrounding has been proven with a help of growth charts of selected children from the survey.The third part presents suggestions and recommendations based on the critical areas investigated in the second part.

Keywords: stravování dětí, zdravý životní styl, zdravá výživa, složky výživy, sociokulturní faktory, children´s meals, healthy lifestyle, heathy diet, compounds of diet, sociocultural factors

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zbyněk Vinš

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 04:59, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz