Theses 

Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů – Bc. Magdaléna NOVÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magdaléna NOVÁKOVÁ

Master's thesis

Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů

The reform of the elementary artistic education and school education programs from the perspective of teachers

Abstract: Práce se zabývá reformou základního uměleckého vzdělávání v České republice a jejím hodnocením ze strany pedagogů. Teoretická část charakterizuje historii a vývoj základních uměleckých škol, dále pak rámcově vzdělávací program pro umělecké vzdělávání, projekt Pilot ZUV a Manuál k tvorbě ŠVP. Praktická část obsahuje zhodnocení třinácti rozhovorů s učiteli a řediteli ZUŠ v oblasti jižních Čech, kteří se vyjádřili k průběhu tvorby ŠVP na své škole. K tomu, jak ho využívají v praxi a také k tomu jaký je jeho dopad na žáky. Hodnocení probíhá formou kvalitativního výzkumu.

Abstract: My dissertation deals with the reform of the elementary artistic educatin in Czech Republic and opinions of the the teachers on it . The theoretical part describes the history and development of elementary artistic schools, the Framing education program for artistic education, project PILOT ZUV and the manual for School Educational Program. The practical part contains opinions of 13 teachers and headmasters of Elementary Artistic Schools in South Bohemia on the creating of School Educational Program at their schools. There are also their opinions on practical using of SEP and their view of the effect of the SEP on the students. The results are made by qualitative research.

Keywords: rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, základní umělecké školy, hudební obor, pedagog, manuál pro vznik školních vzdělávacích programů, základní umělecké vzdělávání

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014
  • Accessible from:: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁKOVÁ, Magdaléna. Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 08:37, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz