Theses 

Životní prostředí očima dítěte – Bc. Iveta Škrobová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Škrobová

Bachelor's thesis

Životní prostředí očima dítěte

The environment through the eyes of a child

Abstract: Bakalářská práce se zabývá pojetím životního prostředí očima dítěte předškolního věku. Cílem bakalářské práce je popsání procesu utváření vztahu dětí k přírodě ve vazbě na environmentální výchovu a zjištění dětských pojetí, zejména přírody. Cíle dosahuji vymezením základních pojmů, popisem věkových zvláštností, prostředky a analýzou dětských pojetí. V praktické části bakalářské práce provádím malé výzkumné šetření pro zjištění dětských pojetí a uvádím návrhy metodických listů, navrhované k nápravě chybných dětských pojetí.

Abstract: This Bachelor thesis concentrates on the concept of the environment in the eyes of pre-school aged children. The goal of the thesis is to describe the process of building the relationship between a child and nature in the context of environmental education and to discover the child’s view of the nature and the environment. The goal is achieved by defining basic notions, describing age differences and analyzing the child’s view. In the practical part of the thesis, a research of the child’s views is offered, followed by suggestions for possible solutions of incorrect views of the children.

Keywords: Klíčová slova, environmentální výchova, dětská pojetí, předškolní věk, životní prostředí, utváření vztahu, mateřská škola, ekologie Key words, environmental education, child’s view, pre-school age, environment, relationships, kindergarten, ecology

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Reader: Mgr. Markéta Švrčková Nedevová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 14:41, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz