Theses 

Youth Mobility Programmes and its compatibility with Europe 2020 strategy – Bc. Tereza Mikšíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Mikšíková

Master's thesis

Youth Mobility Programmes and its compatibility with Europe 2020 strategy

Mládežnické programy mobility a jejich kompatibilita se strategií Europe 2020

Anotácia: Cílem této práce je zjistit, zda jsou mládežnické programy mobility, jako Výměny mládeže, kompatibilní se strategií Europe 2020 a zda naplňují její cíle. Mládežnické výměny byly dříve zařazeny pod programem Mládež v Akci, od roku 2013 přešly pod program Erasmus+. Teoretická část práce popisuje evropské strategie a tyto programy, zatímco praktická část nabízí finanční a statistické výsledky a výsledky dotazníku sbíraného mezi organizacemi, které Výměny mládeže provádí.

Abstract: The objective of this thesis is to investigate if youth mobility programmes, such as Youth Exchanges, are compatible with Europe 2020 strategy and if they fulfil its aims. Youth Exchanges were previously classified under Youth in Action Programme, but since 2013 they are classified under Erasmus+ Programme. Theoretical part describes European strategies and these programmes while the practical part offers the analysis of financial and statistical data and results of a survey gathered between organizations running Youth Exchanges.

Kľúčové slová: program Erasmus+, Výměny mládeže, program Mládež v Akci, Strategie Europe 2020, kvótní výběr

Keywords: Europe 2020 strategy, Erasmus+ Programme, Youth Exchanges, quota sampling, Youth in Action Programme

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50130 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 03:24, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz