Theses 

Mediální pokrytí teroristických útoků v Paříži dne 13. 11. 2015 ve zpravodajském pořadu Události. Obsahová analýza – Bc. Jan Zatloukal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Zatloukal

Bakalářská práce

Mediální pokrytí teroristických útoků v Paříži dne 13. 11. 2015 ve zpravodajském pořadu Události. Obsahová analýza

Media coverage of the terrorist attacks in Paris on 11.13.2015 in Události on public television ČT1

Anotace: Naplní této bakalářské práce je analýza mediálního pokrytí teroristických útoků, které proběhly v Paříži v noci 13. 11. 2015. Pomocí technik kvantitativní metody (obsahové analýzy) a kvalitativní metody (interpretativní čtení) jsme zkoumali zpravodajské příspěvky ve veřejnoprávní televizi ČT1, konkrétně v pořadu Události, které byly odvysílány v období od 14. 11. 2015 do 18. 3. 2016. Cílem analýzy je identifikace formálních a obsahových postupů použitých při tvorbě mediálního pokrytí listopadových útoků v Paříži.

Abstract: The purpose of this bachelor thesis is an analysis of media coverage of terrorist attacks that took place in Paris at night 13. 11. 2015. Using the techniques of quantitative methods (content analysis) and qualitative methods (interpretative reading), we examined news entries on public television Česká televize, specifically in program Události that have been broadcast in the period from 14. 11. 2015 to 18. 3. 2016. The main objective of this analysis is to identify the formal and content procedures used in creating media coverage of the november attacks in Paris.

Klíčová slova: Mediální pokrytí, média a terorismus, nastolování agendy, rámování, zpravodajské hodnoty, disaster marathon, mediální konstrukce reality, útoky v Paříži, teror, Islámský stát, Daesh, Válka s terorem, výzkum, Media coverage, media and terrorism, agenda setting, framing, news values, media construction of reality, Paris attacks, terror, Islamic state, War on terror, research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz