Theses 

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství – Lucie Šarinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Šarinová

Bakalářská práce

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství

Geographic Information Systems in Waste Management

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o geografických informačních systémech v odpadovém hospodářství. První část této bakalářské práce je věnována úvodu. Druhá část charakterizuje oblast odpadového hospodářství. Třetí díl této bakalářské práce popisuje geografické informační systémy. Čtvrtá část práce popisuje GIS v odpadovém hospodářství. A pátá část práce je závěr. Součástí práce jsou také přílohy A a B.

Abstract: This Bachelors thesis is about Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management. The first part of the Bachelor thesis is the introduction. After this the second part characterizes the area of Waste Management in more detail. Third is the description of Geographic Information Systems (GIS). The fourth part describes the use of Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management. Lastly, the fifth part of the thesis is the conclusion. There are also parts of the thesis within Annexes A and B respectively.

Klíčová slova: geografické informační systémy, odpadové hospodářství, odpad, Česká republika, data

Keywords: Geographic information systems, waste management, waste, Czech republic, data

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: David Längauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz