Ondřej Mach

Bakalářská práce

Webové geografické informační systémy jako součást infrastruktury chytrých měst a obcí

Web geographic information systems as part of a smart city infrastructure
Anotace:
Tato bakalářská práce porovnává webové geografické informační systémy, které jsou využívány českými městy a obcemi, v oblasti infrastruktury chytrých měst. Hlavním zaměření je především na jejich dostupné funkce a uživatelské rozhraní.
Abstract:
This Bachelor thesis compares web geographic information systems used by czech cities and villages in the area of smart city infrastructure. The main focus is primary on the available functions and user interface.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mach, Ondřej. Webové geografické informační systémy jako součást infrastruktury chytrých měst a obcí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní