Theses 

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální. – Kateřina SKŘEBSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina SKŘEBSKÁ

Bakalářská práce

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.

The comparison of projects "Slyšet jinak" in elementary school and in special elementary school.

Anotace: Práce se zabývá komparací obsahově shodných projektů programu Slyšet jinak na dvou typech základních škol základní škole speciální a základní škole běžného typu s důrazem na posouzení míry kreativity, aktivity a koncentrace žáků.

Abstract: The thesis is about comparison two identical projects of the Different Hearing programme in two different types of schools elementary school and special elementary school. The main emphasis is put on creativity, active attendance and concentration of pupils.

Klíčová slova: Hudební výchova, program Slyšet jinak, elementární komponování, kreativita, koncentrace, komunikace, mentální retardace, porucha autistického spektra, dětská mozková obrna.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215991 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SKŘEBSKÁ, Kateřina. Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:53, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz