Theses 

Řešení otázky životního prostředí v libertarianismu – Bc. Jakub Kaspřík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Kaspřík

Bakalářská práce

Řešení otázky životního prostředí v libertarianismu

The Environmental Issue in Libertarianism

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jakým způsobem libertariánská ideologie řeší otázku životního prostředí. Libertariáni neuznávají stát a jeho instituce a orgány, což dává této ideologii jiný pohled na otázky životního prostředí, než v etatismu. Libertariáni tvrdí, že volný trh, soukromé vlastnictví a jeho ochrana je ta nejlepší cesta, jak vyřešit environmentální problémy. Práce zahrnuje jak teoretickou část, tak také praktickou část, obsahující konkrétní přístupy k ochraně životního prostředí.

Abstract: This thesis aims to the environmental issue in libertarianism ideology. Libertarians not to recognize the state and its institutions and agencies. Libertarians have a different point of view at the environmental issue than statism. They argue that free market, private property and protection of the property is the best way to resolve environmental problems. Thesis contains theoretical and practical approaches to the environmental protection.

Klíčová slova: Libertarianismus, životní prostředí, anarchokapitalismus, Free Market Environmentalismus, znečištění, přírodní zdroje. Libertarianism, environment, anarcho-capitalism, Free Market Environmentalism, pollution, natural resources.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Werner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz