Theses 

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá – Ing. Jana Měchurová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Měchurová

Bakalářská práce

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá

EU and USA as actors of the agricultural trade liberalization process - the case of the Doha Development Round

Anotace: Oblast mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky patří i přes významný pokrok za posledních dvacet let stále k těm nejméně liberalizovaným. O obtížnosti liberalizace tohoto sektoru svědčí mimo jiné i zdlouhavost a omezené výsledky současného Rozvojového kola z Dauhá odehrávajícího v rámci WTO. Jsou to především Spojené státy americké a Evropská unie, kdo do značné míry nese odpovědnost za malý pokrok v této oblasti, a to i přesto, že se oba aktéři navenek prezentují jako zastánci mezinárodní obchodní liberalizace. Zároveň se vzhledem k jejich velikosti a významu pro světovou ekonomiku jedná o klíčové aktéry pro prosazení jakékoliv reformy globálního charakteru.

Abstract: The sector of international agricultural trade belongs to the least liberalized, despite significant progress in the past 20 years. The difficulty of the liberalization of this economic sector is inter alia shown by the lengthiness and limited achievements of the current Doha Develompent Round which has been taking place under WTO. United States and European Union are those states that are to a certain extent primarily responsible for a small progress in this area. This is true despite the fact that both actors present themselves in global arena as promoters of the international trade liberalization. At the same time these actors are due to their magnitude and significance crucial for pushing through any reform of global nature.

Klíčová slova: agrární protekcionismus, WTO, liberalizace, zemědělství, společná zemědělská politika, USA, EU, Dauhá, agricultural protectionism, liberalization, agriculture, common agricultural policy, Doha

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz