Theses 

Vhodné pohybové aktivity pro ženy středního věku – volnočasový animátorský program – Mgr. Gabriela Chytilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Gabriela Chytilová

Bakalářská práce

Vhodné pohybové aktivity pro ženy středního věku – volnočasový animátorský program

Suitable Physical Activities for Middle-Aged Women: Leisure-Time Animation Programme

Anotace: Chytilová, G. (2014). Vhodné pohybové aktivity pro ženy středního věku- volnočasový animátorský program. Bakalářská práce. Brno: Fakulta sportovních studií, MU. 52 s. Tato práce se zabývá ženami středního věku, fyzickými a psychickými změnami, kterými v tomto období procházejí, a dále vztahem žen k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Cílem praktické části, která je vytvořena na základě anketního šetření, je zjistit, jestli je pohybová aktivita dotazované skupiny žen dostačující či nikoli. Na základě výsledků z ankety je pak pro ženy sestaven volnočasový pohybový program.

Abstract: Chytilová, G. (2014). Suitable Physical Activities for Middle- aged Women: Leisure- Time Animation Programme. Bachelor Thesis. Brno: Faculty of Sports Studies, MU. 52 p. This thesis is oriented at women in the middle age, it concerns the changes which these women go through, their relations to the physical activity and healthy lifestyle in this period. The main aim of the practical part, created on basics of survey, is to find out whether the physical activity is sufficient or not for tested women. On the basics of the results we formed the leisure time activity programme for this tested group.

Klíčová slova: střední věk, klimakterium, osteoporóza, psychické změny, zdravý životní styl, pohybová aktivita, volnočasový pohybový program, middle age, climacteric, osteoporosis, mental changes, healthy lifestyle, sport activity, leisure time sport programme

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz