Theses 

Reklama neziskové organizace – Bc. Nikola Vitíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Vitíková

Diplomová práce

Reklama neziskové organizace

Advertising of nonprofit organization

Anotace: Diplomová práce se věnuje neziskové organizaci Česká společnosti AIDS pomoc, z. s. a reklamě. Cílem práce je vytvořit návrh reklamy na podporu neziskové organizace. K dosažení cíle bude analyzována nezisková organizace a pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna znalost této společnosti obyvatelstvem. V teoretické části jsou definovány pojmy nezisková organizace a reklama, pomocí odborné literatury. V práci je vymezena nemoc HIV, její příznaky, způsob přenosu a také kolik občanů České republiky bylo v průběhu let nakaženo. Praktická část se zabývá detailním zkoumáním neziskové organizace ČSAP, dále je zjišťováno povědomí občanů o nemoci HIV / AIDS a znalost neziskové organizace.

Abstract: This master thesis is focused on the non-profit organization Česká společnost AIDS pomoc, z. s. and it’s advertising. The aim is to create an advertisement proposal to support this organization. To reach the goal this non-profit organization will be analyzed and through the questionnaire survey, it will show the familiarity of the population with this organization. In the theoretical part terms like non-profit organization and advertisement are defined with referenced literature. In this thesis it is described what HIV infection is, it’s symptoms, how is it transferred and how many citizens of the Czech Republic were infected during the years. The practical part focuses on detailed research of the non-profit organization ČSAP. Citizens awareness of HIV infection/AIDS disease and familiarity with this organization is investigated next.

Klíčová slova: Nezisková organizace, virus HIV, AIDS, reklama, marketing, Public Relations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz