Theses 

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom. – Bc. Martina Žeňuchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Žeňuchová

Diplomová práce

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.

Anotace: Táto práce se zabývá implementací warm-up aktvit jako motivační strategii ve výuce jazyka. Teoretická část nabízí shrnutí různých přístupů k zkoumaní motivaci, a taky přehled vybraných motivačních strategií. Praktická část se skládá z kvalitativního a kvantitativního výzkumu s cílem pozorovat strukturu hodin jazyka, chování učitelů a projevy motivace v chování studentů před a po zavedení warm-up aktivit do vyučování. Cílem práce je i prozkoumat postoje a názory studentů angličtiny a němčiny na jazykové vzdělávaní ve škole.

Abstract: This thesis focuses on the implementation of warm-up activities as a motivational strategy in the language learning. Theoretical part of the thesis offers a summary of the most significant approaches to motivational research and an overview of chosen motivational strategies. The empirical part consists of a combination of qualitative and quantitative research. The aim of the research part is to observe the structure of the lessons, teachers’ behavior and students’ motivated behavior before and after the implementation of the warmers. Another aim is to discover the differences in the attitudes and opinions of learners of English and German on the language learning at schools.

Keywords: motivation, warm-up activities, motivational strategies, foreign language teaching, observations, questionnaire, motivace, motivační strategie, warm-up aktivity, výuka cizího jazyka, dotazník, observace

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz