Bc. Veronika Magon

Bakalářská práce

Biopotraviny na českém trhu a jejich spotřeba

Organic food on the Czech market and their consumption
Anotace:
MAGON Veronika. Biopotraviny na českém trhu a jejich spotřeba. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 70 stran. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout možný podnikatelský koncept v oblasti biopotravin, který by mohl mít potenciál a navrhnout jeho základní východiska a charakteristiky. Dílčím cílem bakalářské práce bylo zjistit preference zákazníků při nákupu bio potravin …více
Abstract:
MAGON Veronica. Bio products on the Czech market and their consumption [Bachelor´s dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague: 2016. 70 pages. The main objection of this bachelor´s dissertation was to design a feasible business concept concerned about bio that could have potential and to design it´s basic assumptions and characteristics. The partial objection of this bachelor´s dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze