Bc. Eva Hebelková

Bachelor's thesis

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje a vyhodnocuje procesy spádovosti a dostupnosti služeb ve svazku obcí Kunštátsko-Lysicko a dobrovolném svazku obcí Olešnicko. Zaměřuje se na obce, které náleží do obvodů vytvořených svazků obcí. Spádovost a dostupnost služeb byla vyhodnocena v oblasti zdravotnictví, školství, obchodu a ostatních služeb. Podklady pro zpracování této práce byly shromážděny z dotazníkového šetření …more
Abstract:
The bachelor thesis analyzes and evaluates prosesses of travelling and availability to services in alliance of municipalities -microregions Kunštátsko-Lysicko and voluntary alliance of municipalities - microregion Olešnicko. It concentrates on municipalities that fall within the districts nexly created municipalities. Travelling and avyilability of serices was evaluated in the areas of public health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration