Anna Zběhlíková

Diplomová práce

Analýza nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 2009-2016

Analysis of Unemployment in the District Rychnov nad Kněžnou during the Period 2009-2016
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat determinanty ovlivňující vývoj nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou mezi lety 2009-2016, a to na základě analýzy vybraných demografických ukazatelů, struktury ekonomických činností, hospodářského vývoje, soukromých a veřejných investic a aktivní politiky zaměstnanosti. Teoretická část definuje základní pojmy, pojednává o vlivu vybraných determinant na …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to identify determinants influencing the development of unemployment in the district Rychnov nad Kněžnou during the period 2009-2016. This identification is carried out on the basis of analysis of selected demographic factors, structure of economic activities, economic development, private and public investments, and active labour market policies. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedoucí: Karina Kubelková
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74964