Bc. Libor Horák

Bakalářská práce

Vnímání výkonnosti dodavatelů z pohledu odběratelů vybraných chemických produktů

Perception of supplier performance in terms of customer selected chemical products
Anotace:
Práce je věnována vnímání výkonnosti dodavatelů z pohledu odběratelů. Vymezuje pojmy výkonnost, výkon, měření výkonnosti, hodnocení výkonnost, řízení výkonnosti. Postihuje teoretické přístupy k hodnocení výkonnosti dodavatele, které může provádět buď odběratel, nebo dodavatel na základě informací získaných od odběratele. Práce se zabývá výběrem dodavatelů a důvody proč je tato problematika důležitá …více
Abstract:
This work deals with perception of the efficiency of suppliers from the subscriber's perspective. Evaluating the supplier's efficiency can be provided by subscriber or by the supplier. Suppliers evaluate their efficiency based on their own customer's efficiency. It covers the field of theoretical attitudes to the evaluation of supplier's efficiency, which these attitudes can be provided by the subscriber …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horák, Libor. Vnímání výkonnosti dodavatelů z pohledu odběratelů vybraných chemických produktů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků