Bc. Radka Navrátilová

Master's thesis

Rehabilitace pacientek po infarktu myokardu: cirkadiánní kolísání krevního tlaku v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patiens after myocardial infarction: circadian variation in blood pressure on exercise therapy from a 24-hour blood pressure monitoring
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje prokazatelný vliv řízené pohybové aktivity, typu kardiovaskulární rehabilitace, na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku u pacientek po infarktu myokardu. Sledovaný soubor tvořilo 12 pacientek po infarktu myokardu ve věku (60 ± 8,9) let a ejekční frakcí (65,7 ± 7,9) %, které během rehabilitačního programu absolvovaly 7denní ambulantní monitorování …more
Abstract:
The objective of this study was to find if there is exists a relationship between influence of controlled exercise therapy, the type of cardiovascular rehabilitation, on the values of systolic and diastolic pressure in women-patients after myocardial infarction. The set monitored consisted of 12 women-patients after myocardial infarction of the age (60 ± 8,9) years and ejection fraction (65,7 ± 7,9 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses