Bc. Radka Navrátilová

Master's thesis

Rehabilitace pacientek po infarktu myokardu: cirkadiánní kolísání krevního tlaku v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patiens after myocardial infarction: circadian variation in blood pressure on exercise therapy from a 24-hour blood pressure monitoring
Anotácia:
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje prokazatelný vliv řízené pohybové aktivity, typu kardiovaskulární rehabilitace, na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku u pacientek po infarktu myokardu. Sledovaný soubor tvořilo 12 pacientek po infarktu myokardu ve věku (60 ± 8,9) let a ejekční frakcí (65,7 ± 7,9) %, které během rehabilitačního programu absolvovaly 7denní ambulantní monitorování …viac
Abstract:
The objective of this study was to find if there is exists a relationship between influence of controlled exercise therapy, the type of cardiovascular rehabilitation, on the values of systolic and diastolic pressure in women-patients after myocardial infarction. The set monitored consisted of 12 women-patients after myocardial infarction of the age (60 ± 8,9) years and ejection fraction (65,7 ± 7,9 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy