Růžena DUNKOVÁ

Bachelor's thesis

Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.

Community work in a socially excluded area on a study case of Ostrava - Kuncicky.
Anotácia:
Předložená bakalářská práce na téma "Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky" popisuje metodu komunitní práce. Teoretická část zahrnuje analýzu klíčových pojmů vztahujících se ke komunitní práci. Aplikační část popisuje proces komunitní práce realizované v Ostravě - Kunčičkách s cílem ilustrovat pomocí případové studie průběh jednotlivých fází komunitní …viac
Abstract:
The bachelor thesis "Community work in a socially excluded area on a study case of Ostrava - Kunčičky" describes the method of community work. The theoretical part includes analysis of key concepts related to community work. The application part descibes the proces of community work implemented in Ostrava - Kunčičky with the aim to illustrate the course of individual phases of community work by case …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUNKOVÁ, Růžena. Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií