Mgr. Tereza Dvořáková

Bakalářská práce

Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR

Soil organic matter - modern knowledge with regard to PAHs content in selected soils from CR
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji problematice vlivu půdní organické hmoty (SOM) na sorpci organických kontaminantů. SOM obsahuje různé frakce huminových látek (HA, FA a humin) a je možné ji rozdělit na amorfní a kondenzovanou doménu, přičemž tyto se liší skladbou a vlastnostmi. Z literatury vyplývá, že sorpce organických kontaminantů je ovlivňována obsahem i kvalitativními vlastnostmi SOM, které jsou …více
Abstract:
In this thesis I focused on the influence of soil organic matter (SOM) on the sorption of organic contaminants. SOM consists of different fractions of humic substances (HA, FA and humin) and amorphous and condensed domains could be distinguished. All fractions differ in composition and properties. The literature suggests that sorption of organic contaminants is influenced by both content and properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta