Bc. Barbara Poloková

Bakalářská práce

Podpora rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí u dětí s PAS prostřednictvím prvků muzikoterapie.

Supporting the development of communication and social competencies in children with ASD through music therapy elements.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podporou rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí u dětí s PAS prostřednictvím prvků muzikoterapie. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole jsou představeny základní poznatky o PAS, a to etiologie, klasifikace a historie. Tato kapitola rovněž popisuje triádu problémových oblastí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with support of the development of communication and social competencies in children with ASD through music therapy elements. The thesis consists of two parts – theoretical one and practical one. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter presented basic knowledge of ASD, namely etiology, classification and history. This chapter also describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta