Bc. Petra Holečková

Diplomová práce

Problémové chování u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální

Problem behaviour of pupils with autistic spectrum disorders in special elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá projevy problémového chování u žáků s poruchami autistického spektra a jeho intervenčními opatřeními. Hlavním cílem práce je navrhnout krizové scénáře pro zvládání problémového chování pro žáky s poruchami autistického spektra na základní škole speciální. Navrhnuté scénáře nabízejí možnosti řešení problémového chování v rámci krizového působení. Teoretická část obsahuje tři …více
Abstract:
The thesis deals with signs of problem behavior of pupils with autistic spectrum disorder and its intervention. The main goal of thesis is to propose crisis scenarios for solutions of the problem behavior of pupils with autistic spectrum disorder at special elementary school. The suggested scenarios offer possibilities of solutions of the problem behavior within the crisis operation. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta