Andrea Nemravová

Bachelor's thesis

Komparace pohledů na úvěrové riziko

Comparison of credit risk views
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Komparace pohledů na úvěrové riziko“ má za cíl dokumentovat variabilitu různých pohledů na úvěrové riziko. V prvních kapitolách práce uvádí do tématu úvěrového rizika pomocí jeho vysvětlení, členění, výpočtu kapitálového požadavku stanoveným dohledem a vysvětlením jednotlivých metod měření a řízení tohoto rizika. V závěrečné části demonstruje pomocí komparativní analýzy na …more
Abstract:
The bachelor thesis "Comparison of credit risk views" aims to document the variability of different views on credit risk. In the first chapters, thesis introduces the topic of credit risk by explaining, structuring, calculating the capital requirement by supervising and explaining the individual methods of measuring and managing this risk. In the final part, a comparative analysis of case studies and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Naďa Blahová
  • Reader: Jana Marková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74219