Theses 

Zaměstnanec ve veřejné správě – Bc. Ludmila Valenová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Valenová

Diplomová práce

Zaměstnanec ve veřejné správě

Employee in Public Administration

Anotace: Diplomová práce na téma „Zaměstnanec ve veřejné správě“ se zabývá pracovními vztahy státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a úředníků územně samosprávných celků. V práci je rozebrán vznik, jmenování, změna a skončení služebního a pracovního poměru zaměstnanců ve veřejné právě. Je zde poukázáno na specifičnost služebního poměru oproti pracovnímu poměru a porovnána veřejnoprávní a soukromoprávní úprava těchto vztahů. Práce také přináší pohled na historii služebního poměru a srovnání postavení zaměstnanců ve veřejné správě v ČR i zahraničí.

Abstract: The dissertation themed „Employee in Public Administration“ is concerned with employment relations of civil servants, members of security forces and municipal authorities. This master thesis deals with the duty of the creation, designation, change and finishing of the employment in a public administration. There are shown a particularities between service relations and labour relations and compared statutory and civil arrangements of these linkage relations. The dissertation also opens a view to the history of service relationships and a confrontation of the public administration status in the Czech Republic and abroad.

Klíčová slova: státní služba, pracovní poměr, státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostních sborů, úředník územně samosprávného celku, civil service, employment, civil servant, member of security forces, municipality officer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz