Bc. Zuzana Górecká

Bachelor's thesis

Produktová nabídka turistické oblasti Těšínské Slezsko, její vznik, prodej a podpora prodeje

Product offer of the tourist region Těšín Silesia, its origin, sale and sales support
Anotácia:
Předmětem této práce je zhodnocení nabídky produktů cestovního ruchu Těšínského Slezska. Teoretická část se zaměří na vymezení pojmu produkt cestovního ruchu, jeho charakteristiku, formy a také se zaměří na charakteristiku turistické oblasti Těšínské Slezsko včetně fungování destinačního managementu. Praktická část bude analyzovat vybraný produkt Těšínského Slezska vytvořený v rámci destinačního managementu …viac
Abstract:
The subject of this work is the evaluation of the offer of tourism products of Těšín Silesia. The theoretical part will focus on the definition of the concept of tourism product, its characteristics, forms and will also focus on the characteristics of the tourist area of Těšín Silesia, including the functioning of destination management. The practical part will analyze a selected product of Těšín Silesia …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/m97d7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedúci: Ing. Michal Blaško, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavlína Sonnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism