Martin Hotárek

Bakalářská práce

Biodiverzita vegetace vybraného úseku železniční tratě na jižní Moravě

Biodiversity of vegetation of a selected section of the railway line in South Moravia.
Anotace:
Bakalářská práce, která nese název: Biodiverzita vegetace vybraného úseku železniční tratě na jižní Moravě, zjišťuje a vyhodnocuje vegetační druhové složení a pokryvnost na železniční trati v obci Rohatec, která leží v Jihomoravském kraji. Hodnocení bylo provedeno na 6 místech ve 4 termínech v průběhu roku 2021, v měsících dubnu, červnu, srpnu a říjnu. V prvním případě se jednalo o místo kamenného …více
Abstract:
The bachelor thesis, which bears the title: Biodiversity of vegetation of a selected section of a railway line in South Moravia, determines and evaluates the vegetation species composition and coverage on the railway line in the village of Rohatec in the South Moravian Region. The evaluation was carried out in 6 locations in 4 terms during 2021, in the months of April, June, August and October. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Rypová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta