Martina Vintrová

Bakalářská práce

International comparative analysis of the implementation of the Smart city concept

Mezinárodní srovnávací analýza implementace konceptu chytré město
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem implementace koncepce chytrých měst na vládní nadnárodní a vládní národní úrovni jednotlivých zemí a vlivem ekonomiky na tento proces. Po analýze tří nadnárodních úrovní, jako je Evropská unie, ASEAN a Africká unie, jsem analyzovala národní úroveň těchto tří nadnárodních úrovní. Poté jsem provedla analýzu a následné porovnání jednotlivých fází procesu implementace …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the process of implementation of the concept of smart cities at the governmental transnational and governmental national level of individual world countries and the influence of the economy on this process. After analyzing the three transnational levels such as the European Union, ASEAN and the African Union, I analyzed the national level of three transnational levels …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií