Denisa Sevenová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Efektivita deinstitucionalizace náhradní rodinné výchovy z pohledu vybraných zaměstnanců v systému náhradní rodinné výchovy

Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá procesem deinstitucionalizace náhradní rodinné výchovy z pohledu vybraných zaměstnanců v systému náhradní rodinné výchovy. Jedná se o zaměstnankyně dětských domovů a zaměstnankyně Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Právě získání jejich uceleného pohledu na tento proces je hlavním cílem této práce. Reflektuje výhody, nevýhody, úskalí a náměty ke zlepšení tohoto procesu …viac
Abstract:
The thesis is focused on the process of deinstitutionalization of substitute family education from the point of view of selected employees in the system of substitute family education. These are employees of children's homes and employees of the social and legal protection for children. The main goal of this thesis is to get their comprehensive view of this process. It reflects the advantages, disadvantages …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc