Vendula Běláčková

Doctoral thesis

Reducing risks of transactions on marijuana markets - institution of friendship

Snižování rizik u transakcí na trhu s marihuanou v České republice a v USA - instituce přátelství
Abstract:
BACKGROUND: Ekonomická teorie popisuje nelegální trhy, jako je násilné z důvodu nedostatku centralizovaného vymáhání vlastnických práv. Studie z poslední doby poukazují na význam přátelských vazeb na nelegálních drogových trzích, a to zejména v zemích, kde je drogová politika spíše represivní. Tato práce představuje přátelství jako instituci na drogovém trhu, která plní funkci snižování rizik. DATA …more
Abstract:
BACKGROUND: Economists depict illicit markets as violent, due to the lack of centralized property rights enforcement. At the same time, the importance of friendship networks and drug sharing is a recently documented feature of the marijuana market. Recent studies show an increased role of acquiring marijuana through friends, especially in settings where drug policy is rather punitive. This thesis extends …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2013
  • Supervisor: Tomáš Ježek
  • Reader: Tomáš Zábranský, Libor Dušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39198