Hana Kosová

Bakalářská práce

Interkulturní specifika francouzské klientely v hotelu

Intercultural Specifics of the French Clientele in a Hotel
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem interkulturních specifik francouzské klientely v hotelu. Prvním cílem práce je na základě analýzy recenzí zhodnotit úroveň spokojenosti francouzských klientů s pobytem v pražských hotelech. Druhým cílem je pomocí analýzy zjistit, co bývá nejčastější příčinou stížností a nedorozumění v hotelovém prostředí během pobytu francouzských klientů v Praze. V souladu s …více
Abstract:
This bachelor’s thesis explores the intercultural specifics of the french clientele in a hotel. The first objective of the thesis is to evaluate the level of guest satisfaction during their stay in Prague hotels. The second objective is to find out what is the most common reason of french guests complaints and misunderstandings in the hotel enviroment. Both objectives are accomplished by an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Romana Kratochvílová
  • Oponent: Mgr. Jiří Holub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze