Mgr. Mariana Černá

Master's thesis

Ústavní soud a judikatura ESLP

The Constitutional Court and the Case of Law of the European Court of Human Rights
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postavením Evropské úmluvy pro lidská práva, judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém právním řádu a teorie mezisoudního dialogu. Cílem práce je vytvořit databázi odkazů na EÚLP a citací judikatury ESLP v jednotlivých nálezech Ústavního soudu od roku 2003 do roku 2013. V rámci odkazů na judikaturu ESLP Ústavním soudem je třeba najít nejčastěji citovaná rozhodnutí …more
Abstract:
The thesis is concerned with the position of the European Convention on Human Rights and the position of the ECtHR judgements in the Czech legal system and judicial dialogue. The task of this thesis is to create a database of refences to the ECtHR and quotes ECHR case law in individual judgments of the Constitutional Court from 2003 to 2013. In the context of references to case law of the ECtHR by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta