Mgr. Mariana Černá

Diplomová práce

Ústavní soud a judikatura ESLP

The Constitutional Court and the Case of Law of the European Court of Human Rights
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením Evropské úmluvy pro lidská práva, judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém právním řádu a teorie mezisoudního dialogu. Cílem práce je vytvořit databázi odkazů na EÚLP a citací judikatury ESLP v jednotlivých nálezech Ústavního soudu od roku 2003 do roku 2013. V rámci odkazů na judikaturu ESLP Ústavním soudem je třeba najít nejčastěji citovaná rozhodnutí …více
Abstract:
The thesis is concerned with the position of the European Convention on Human Rights and the position of the ECtHR judgements in the Czech legal system and judicial dialogue. The task of this thesis is to create a database of refences to the ECtHR and quotes ECHR case law in individual judgments of the Constitutional Court from 2003 to 2013. In the context of references to case law of the ECtHR by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta