Bc. Lukáš Rajňák

Bachelor's thesis

Rozvoj služeb e-governmentu v Ústeckém kraji

Development of e-government services in the Ústí region
Abstract:
Rozvoj informační techniky v poslední čtvrtině dvacátého století se promítl i do systému veřejné správy. Tyto změny přišly v pravou chvíli, neboť poslední desítky let kladou vysoké požadavky na komunikaci státní správy a územní samosprávy. Je třeba zdokonalovat interní komunikaci mezi složkami uvnitř úřadu, ale především komunikaci vnější. Postupně se utváří systém, zvaný e-government. Jeho zavádění …more
Abstract:
Development of information technology in the last quarter of the twentieth century was reflected in the public administration system. These changes came at the right moment, since the last decades make high demands on communication between state and local governments. It is necessary to improve the internal communication between components inside the office, but also external communication. Gradually …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration