Theses 

Kreativita internetové reklamy – Bc. Karolína Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Karolína Dostálová

Bakalářská práce

Kreativita internetové reklamy

Creativity in internet advertising

Anotace: Zatímco kreativní proces tvorby tradiční a internetové reklamy se ve svém základu příliš neliší, online prostředí nabízí nové doposud nevyužívané možnosti jenž kreativní exekuci zásadně proměňují. Aktuálně nejkreativnějším proudem internetové reklamy jsou sociální sítě, která každá má své vlastní zákonitosti a postupy z nichž musí kreativní proces vycházet, pokud má být komunikace úspěšná. Tato práce komplexně popisuje prostředí digitálního marketingu v kontextu vývoje Internetu jako fenoménu a tradičních reklamních procesů. Stále se zrychlující doba má své dopady i na kreativní proces reklamních agentur, které se musí nejen adaptovat, ale i předpokládat potenciální budoucí vývoj trendů, aby jejich klienti zůstávali relevantní. Musí k tomu ovšem hledat nové nástroje a přístupy a jeden takový obsahuje i praktická část této práce.

Abstract: The creative process of traditional and internet advertising is generally very similar in its core activities, but the digital environment offers new and unique opportunities and challenges for the marketing communication status quo. Currently the most creative field of digital marketing is social media, where each separate network has its own creative rules and principles, which agencies must live up to if they want to create successful campaigns. This paper covers thoroughly the digital world in context of the Internet as a phenomenon and traditional creative processes in advertising. The rate of advancements is taking its toll on the basis of creativity in advertising agencies, who in turn must adapt quicker than ever before to stay relevant for their clients. Moreover, the trends of digital environment are changing in such a pace, they must still look into the future and seek the next big things. This a huge challenge.

Klíčová slova: Internet, marketing, kreativita, komunikace, sociální média, Facebook, Youtube, Instagram, creativity, communication, social media

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Vítek, MBA
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:28, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz