Barbora Nemčeková

Diplomová práce

Vision Transformery pre vstavané platformy

Vision Transformery pro vestavěné platformy
Anotace:
Tato práce se zabývá zkoumáním Transformerů vidění pro úlohu klasifikace obrazu, jejich optimalizaci, a nasazení na vybrané vestavěné zařízení. Na vybraných vestavěných zařízení se doposud pro klasifikaci obrazu používaly konvoluční neuronové sítě, avšak s revolucí ve zpracování přirozeného jazyka vznikl zájem o zkoumání transformerů i pro úlohy počítačového vidění. Práce experimentuje s různými druhy …více
Abstract:
This work focuses on investigation of Vision Transformers for the task of image classification, their optimization and deployment on selected embedded devices. Until now, convolutional neural networks have been used for image classification on the selected embedded devices, but with the revolution in natural language processing, there has been an interest in investigating transformers for computer …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá skúmaním transformerov videnia pre úlohu klasifikácie obrazu, ich optimalizáciou a nasadením na vybrané vstavané zariadenia. Na vybraných vstavaných zariadeniach sa doposiaľ pre klasifikáciu obrazu používali konvolučné neurónové siete, avšak s revolúciou v spracovaní prirodzeného jazyka, vznikol záujem o skúmanie transformerov aj pre úlohy počítačového videnia. Práca experimentuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2024
  • Vedoucí: Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
  • Oponent: Michaela Veselá, Ing. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta