Bc. Bohdan Berezovský

Diplomová práce

Analýza príjmov a výdavkov vo vybranom podniku

Analysis of Incomes and Expenditures in a Selected Enterprise
Abstract:
Berezovský Bohdan: The analysis of the receipts and expenditures in a chosen company. {Diploma thesis}. Bankovní institut vysoká škola Praha (The Banking Institute / College of Banking Prague), zahraničná vysoká škola Banská Bystrica (foreign college Banská Bystrica). Department of Banking and Insurance. Supervisor: Ing. Radoslav Bajus, PhD. Year of presentation: 2014. Pages: 74. In this thesis we …více
Abstract:
Berezovský Bohdan: Analýza príjmov a výdavkov vo vybranom podniku. {Diplomová práca}. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Radoslav Bajus, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 74. V práci sa zaoberáme analýzou príjmov vo vybranom podniku. Výkaz finančných tokov (cash flow) je veľmi dôležitá súčasť finančného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance