Ing. Jitka Sidorová

Bakalářská práce

Výkaz Cash-flow a jeho sestavení ve zvolené firmě

Cash flow statement and its compilation in company
Anotace:
Abstrakt V poslední době se výkazu o peněžních tocích - cash flow přikládá stále větší pozornost. Je běžnou součástí účetní závěrky, vedle informací o majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech a zisku jsou v současné době vyžadovány i informace o pohybu peněžních prostředků. V praxi má nepostradatelný význam pro plánování a finanční řízení podniku. Cílem bakalářské práce v teoretické části je popsat …více
Abstract:
Abstract Recently, the statement of cash flows attaches more and more attention. It is a current part of financial statements, in addition to information about the assets and its coverage of income, expenses and profits are currently required as information on cash flow. In practice, the vital importance of planning and financial management. The goal of my bachelor work is to describe the cash flow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní