Bc. Jolana Pavlíková

Diplomová práce

Územní plánování a ochrana životního prostředí

Spatial Planning and Environmental Protection
Anotace:
Diplomová práce řeší vztah územního plánování a ochrany životního prostředí. Vymezuje základní pojmy, popisuje cíle a úkoly územního plánování a možnosti ochrany životního prostředí v rámci různých nástrojů územního plánování vzhledem k jejich podrobnosti a rozsahu řešeného území. Podrobněji se zabývá ochranou zemědělského půdního fondu v jednotlivých fázích pořizování územního plánu, charakterizuje …více
Abstract:
Dissertation deal the relation with spatial plaining and enviromental protection. It defines the basic concepts, describes the goals and tasks of spatial plaining and possibilities of enviromental protection within the bounds of different instruments of spatial plaining in consideration with thein details and scale of dealed territory. In detail applies by protection of agricultural soil fund in individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa