Theses 

Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem – Mgr. Monika Perutková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Monika Perutková

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem

Environmental Protection as a Public Interest

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na ochranu životního prostředí jako veřejného zájmu. Diplomová práce zpracovává veřejný zájem na ochraně životního prostředí v historických souvislostech, vymezuje veřejný zájem jako neurčitý právní pojem ve vazbě na ochranu životního prostředí. Pozornost je věnována vyjádření veřejného zájmu na ochraně životního prostředí v právních předpisech. Je popsáno konkrétní nalézání veřejného zájmu s důrazem na úlohu subjektů hájící ochranu životního prostředí. Pro demonstraci nalézání veřejného zájmu na ochraně životního prostředí v konkrétní situaci jsou v diplomové práci zvoleny nástroje územního plánování.

Abstract: The diploma thesis is focused on environmental protection as a public interest. The diploma thesis deals with the public interest in historical context, defines public interest as an indefinite legal term in connection with environmental protection. The attention is given to verbalization of public interest of environmental protection in legal regulations. Specific finding of public interest is described along with the emphasize of the role of subjects defending environmental protection. There are instruments of regional planning chosen as a demonstration for finding public interest of environmental protection in given situations.

Klíčová slova: veřejný zájem, obecný zájem, soukromý zájem, životní prostředí, ochrana životního prostředí, public interest, general interest, private interest, environment, environmental protection

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz