Mgr. Katarína Šútorová, Ph.D.

Disertační práce

Mass Spectrometry - LDI QIT TOF Mass Spectrometry of Ge-based Chalcogenide Glasses

Mass Spectrometry - LDI QIT TOF Mass Spectrometry of Ge-based Chalcogenide Glasses
Anotace:
Práce se zabývá studiem vybraných chalkogenidových skel různého složení na bázi germania pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací a s použitím kvadrupólové iontové pasti a analyzátoru doby letu (LDI QIT TOF MS). Struktura skel dosud není známa a cílem této studie bylo zhodnotit možnosti a hranice LDI QIT TOF MS pro osvětlení struktury skel. Konkrétně byly studovány tři různé …více
Abstract:
This Thesis deals with Laser Desorption Ionisation Quadrupole Ion Trap Timeof-Flight Mass Spectrometry (LDI QIT TOF MS) study of selected germanium-based chalcogenide glasses of different composition. The structure of the glasses is still not completely known and the aim of the study is to evaluate the possibilities and limitations of LDI QIT TOF MS to help elucidate the structure of the glasses. Three …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
  • Oponent: prof. Dr. Victoria Salvadó Martin, PhD., Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta